SamArkitektur


Samarkitektur är ett initiativ för att underlätta för kommunerna att dela med sig av sitt arbete inom verksamhetsarkitektur, IT-arkitektur samt andra närliggande arkitekturdicipliner. Webbplatsen etablerades av SKL 2013 i samband med Cesam-projektet "Samordnad informationsarkitektur". Webbplatsen är tänkt att vara en garanterat persistent URL för publicering av länkbara arkitekturmodeller.

Alla svenska kommuner är välkomna att använda webbplatsen och medverka i erfarenhetsutbytet. För mer information om hur din kommun kan medverka, kontakta,

Mats Gahnström, Västerås stad; mats.gahnstrom@vasteras.se ; 021 39 11 63


IBH - Identitets- och behörighetshantering, Västerås stad (Pågående)

IBH är ett projekt som syftar till att etablera en automatiserad hantering av identiteter och behörigheter.

Senast uppdaterat 20180424


Digitalt innehåll, Västerås stad (Avslutat)

Kartläggning av processerna för anskaffning och tillgängliggörande av digitala tjänster i Västerås stads skolor. Modellerna ligger även till grund för IBH-projektet.

Modellerna återges här i den utformning de hade 20140613.


Samordnad informationsarkitektur, Jönköpings kommun - Västerås stad, 2013 (Avslutat)

Modeller framtagna i det Vinnovafinansierade SKL-projekt som genomfördes 2013 i samverkan mellan Jönköpings kommun och Västerås stad.

Modellerna återges här i den utformning de hade vid projektets avslut augusti 2013.


Projektdokumentation - Samordnad informationsarkitektur 2013

Slutrapport - Samordnad informationsarkitektur

Bilaga 1 Metodbeskrivning

Bilaga 2 Projekthistorik


För mer information kontakta Mats Gahnström ; mats.gahnstrom@vasteras.se ; 021 39 11 63